با اتمام طرح نیم رخ محلات در شهر تهران؛
اطلاعات اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲ گردآوری و به روزرسانی شد
با توجه به اجرای طرح نیم رخ محلات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از ابتدای شهریورماه سال جاری کتاب نیم رخ اجتماعی و فرهنگی محلات منطقه ۲۲ به روز رسانی شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
 
اطلاعات اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲ گردآوری و به روزرسانی شد
 
با توجه به اجرای طرح نیم رخ محلات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از ابتدای شهریورماه سال جاری کتاب نیم رخ اجتماعی و فرهنگی محلات منطقه ۲۲ به روز رسانی شد.

به گزارش تحریرنو به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، فروتن معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در این خصوص گفت: با گذشت ۵ سال از آخرین مرحله اجرای نیم رخ محلات، ضرورت به روز رسانی اطلاعات مذکور در مجموعه مدیریت شهری احساس می شود. تفاوت شاخص این طرح با طرح های مشابه قبلی، ثبت و ضبط منابع اجتماعی و فرهنگی به همراه مختصات جغرافیایی آن است و از آنجایی که تهیه و به روز رسانی اطلاعات منابع اجتماعی و فرهنگی مناطق ، گامی موثر در جهت برنامه ریزی بهتر فرهنگی شهری خواهد بود می توان از این منبع به عنوان یکی از منابع مهم شهری استفاده کرد.

وی در ادامه افزود: در این طرح مهم ترین اطلاعات فرهنگی مورد نیاز مدیریت شهری در سطح محلات از جمله گردآوری اطلاعات مربوط به اماكن اجتماعی ،فرهنگی، مذهبی، آموزشی، فراغتی، ورزشی، سمن ها، بهداشتی، تاريخي به همراه مختصات جغرافیایی با بهره گیری از نرم افزار اطلاعات مکانی GIS شناسایی و به روزرسانی شد و این اقدام توسط مسئولین خانه های دانش و پژوهش سرای محلات با استفاده از تکنیک بلوک گردشی و مشاهده در شهریور و مهر ماه سال جاری انجام گرفت که بر اساس نتایج به دست آمده تعداد ۴۵۵ مکان اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه ۲۲ شناسایی و ثبت شد.

فروتن یادآور شد:درکتاب نیم رخ محلات منطقه جغرافیایی محله، پیشینه شناسی محله برای نشان دادن رویدادها و تحولات آن، بررسی هویت اجتماعی از منظر هویت محله ای، ترکیب قومی و تحولات جمعیتی محله ها ،جداول نیم رخ اماکن و مراکز فرهنگی و اجتماعی منطقه بررسی می شود و در منطقه ۲۲ این اقدام به همت واحد مطالعات معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه و با همكاري مسئولین خانه های دانش و پژوهش سرای محلات انجام شد.
کد مطلب: 10508