باحضور شهرداران مناطق ۱۵ ،۱۶ و۲۰ انجام شد؛
نامگذاری ساختمان ناحیه سه منطقه ۱۵ به نام شهردار فقید احترامی
مراسم رونمایی از لوح یادبود و نامگذاری ساختمان ناحیه سه شهرداری منطقه ۱۵ به نام زنده یاد محسن احترامی شهردار فقید این ناحیه با حضور شهرداران مناطق ۱۵ ،۱۶ ،۲۰ و خانواده معظم شهید احترامی انجام شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۰