استاد دانشگاه وین اتریش تشریح کرد؛
شهرهوشمند چگونه از فساد ادرای و مالی جلوگیری می کند؟
استاد دانشگاه وین گفت : بهبود فضای کسب و کار و اکتساب درآمد برای شهروندان استاندارد ثابت شهر هوشمند است ،که همراه با شفافیت ،از فساد اقتصادی و اداری جلوگیری می کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۹
 
شهرهوشمند چگونه از فساد ادرای و مالی جلوگیری می کند؟
 
استاد دانشگاه وین گفت : بهبود فضای کسب و کار و اکتساب درآمد برای شهروندان استاندارد ثابت شهر هوشمند است ،که همراه با شفافیت ،از فساد اقتصادی و اداری جلوگیری می کند.

به گزارش تحریرنو ؛ دکتر محمدرضا هل فروش با اشاره به استاندارهای شهر هوشمند در کشورهای در حال توسعه گفت: بسیاری از کشورها در اروپا ،آمریکا و آسیا ادعای هوشمند سازی شهرهای خود را دارند ؛چنانکه هند ۱۵۰ شهر خود را در آستانه هوشمند شدن اعلام کرده است ،با این حال استاندارهای برای شهرهای هوشمند تعریف شده است که باید رصد و بومی سازی شود.

وی با اشاره به بومی سازی ویژگی های شهرهوشمند بیان کرد: هر شهر در هر کشوری دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی است که باید با در نظر قرار دادن بستر مناسب و بومی سازی استاندارهای عمومی در همه شهرها سنجیده ود.

استاد دانشگاه وین اتریش بیان کرد: مسلما در همه شهرهای هوشمند درآمد اقتصادی و میزان درآمد مردم وکسب و کار شهروندان از شاخص های موثر خواهد بود ؛چنانکه در وین اتریش حداقل درامد ۱۰۰۰ یورو و در آیسفون ۴۰۰ یورو اعلام شده است ،لذا با در نظر گرفتن همین یک شاخص اقتصادی می توان رضایت مردم و بهبود کیفیت زندگی و معیشت آنها را بدست آود.

وی همچنین با اشاره نقش شهر هوشمند در جلوگیری از فسادهای اقتصادی و اداری افزود: بستر شهر هوشمند بر اساس شفافیت بنا شده است ،به این معنا که سیستم اداری و مالی بر پایه شفافیت همگانی استوار است و امکان دسترسی همگان به اطلاعات موجود است ،به این معنا که میزان عوارض و درآمدهای شهری بدست آمده برای مدیریت شهر مشخص و هزینه های شهری نیز قابل استحصال است لذا در چنین فضایی که شفافیت بستر اصلی است امکان فساد وجود ندارد.

هل فروش اضافه کرد: بستر شفاف که ناشی از ساختار سازمان یافته اقتصادی و اجتماعی است ،شرایط دسترسی اطلاعات را برای دیده بانان که شامل دستگاه های نظارتی و خبرنگاران است فراهم می کند.
کد مطلب: 14432