دکتر محقق زاده معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی شد
دکترمهرداد محقق زاده پس از شش سال مجددا با حکم محمد حسن زدا به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۰
 
دکتر محقق زاده معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی شد
 
دکترمهرداد محقق زاده پس از شش سال مجددا با حکم محمد حسن زدا به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی شد.

به گزارش خبرنگار ما، محقق زاده که دارای ٢٣ سال سابقه در سازمان تامین اجتماعی می باشد از کارشناسی در این سازمان شروع به فعاليت کرده و سوابقی همچون معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل بودجه و تشکیلات ، مدیرکل استان مرکزی و معاون مدیرکل