قائم مقام منطقه ۲۲ در جلسه تقدیر از ناظران افتخاری برتر سامانه ۱۸۸۸؛
اگر وجدان کاری در مدیریت شهری برای رفع مشکلات مردم نباشد، مشارکت اجتماعی آسیب می بیند
قائم مقام منطقه ۲۲ اظهار کرد: تعلق خاطر به شهر حرف اول را در ایجاد و ارتقاء تعاملات بین شهروندان و مدیریت شهری می زند و اگر وجدان کاری در مدیریت شهری برای پیگیری و رفع مشکلات شهروندان وجود نداشته باشد، مشارکت اجتماعی در جامعه آسیب می بیند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹
 
اگر وجدان کاری در مدیریت شهری برای رفع مشکلات مردم نباشد، مشارکت اجتماعی آسیب می بیند
 
قائم مقام منطقه ۲۲ اظهار کرد: تعلق خاطر به شهر حرف اول را در ایجاد و ارتقاء تعاملات بین شهروندان و مدیریت شهری می زند و اگر وجدان کاری در مدیریت شهری برای پیگیری و رفع مشکلات شهروندان وجود نداشته باشد، مشارکت اجتماعی در جامعه آسیب می بیند.

به گزارش تحریرنو ؛ شهرداری منطقه ۲۲، مجیدرباطی در جلسه ای که به منظور هم اندیشی و تقدیر از ناظران افتخاری برتر سامانه ۱۸۸۸ با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی این سامانه در شهرداری تهران برگزار شد، در سخنانی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر مدیریت شهری شهر تهران، همکاری و تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری به یکی از مهمترین اصول در وظایف و فعالیت های شهرداری تهران تبدیل شد.

به گفته قائم مقام شهرداری منطقه ۲۲، با در نظر گرفتن این موضوع که شهر گران اداره می شود، اگر این مشارکت و تعامل دوطرفه به درستی انجام نشود، با مشکلات عدیده ای در بحث نگهداری شهر مواجه خواهیم بود.

رباطی با اشاره به وظیفه خطیر همکاران در دو سامانه ارتباط مردمی۱۸۸۸ و ۱۳۷ افزود: از ابتدای مدیریت جدید در منطقه ۲۲، رصد موضوعات و احصا مشکلات و مطالبات شهروندان که از طریق ارتباط با سامانه های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ صورت می گیرد، با حساسیت زیادی در دستور کار قرار گرفت. در وهله اول تعلق خاطر به شهر حرف اول را در ایجاد و ارتقاء این تعاملات خواهد زد و اگر وجدان کاری در مدیریت شهری برای پیگیری و رفع مشکلات شهروندان و همچنین شهروندان به جهت انتقال مشکلات به مدیریت شهری وجود نداشته باشد، مشارکت اجتماعی در جامعه لطمه خواهد خورد.

رباطی با بیان اینکه ارتباط گیری مدیریت شهری با شهروندان تنها با شعار محقق نمی شود، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که حضور، نظارت و پیگیری در تمامی سطوح توسط شهرداری و تعامل با شهروندان و نخبگان در سطح شهر به درستی صورت گیرد، فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت را در جامعه ارتقاء و بسیاری از مشکلات و معضلات سطح محلات برطرف خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه از ۱۳ ناظر افتخاری و برتر سامانه ۱۸۸۸ منطقه ۲۲ تقدیر شد.
کد مطلب: 14959