در راستای رفع مشکلات محلات صورت گرفت؛
تحقق تمرین مشارکت مدیریت شهری منطقه ۱۰ با شهروندان و نخبگان دانشگاهی
با تلاش اداره سرمایه گذاری و مشارکت های منطقه ۱۰، تمرین مشارکت به عنوان یکی از رویکردهای منطقه ۱۰ با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاه تهران و شهروندان برای خدمات رسانی بهینه در عرصه های عمومی محقق شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۱
 
تحقق تمرین مشارکت مدیریت شهری منطقه ۱۰ با شهروندان و نخبگان دانشگاهی
 
با تلاش اداره سرمایه گذاری و مشارکت های منطقه ۱۰، تمرین مشارکت به عنوان یکی از رویکردهای منطقه ۱۰ با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاه تهران و شهروندان برای خدمات رسانی بهینه در عرصه های عمومی محقق شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مدیریت شهری منطقه با حمایت از افراد متخصص دانشگاهی و جلب همکاری شهروندان و مشارکت ساکنین در صدد انجام مطالعات و نظرسنجی از سطح محلات برای ارتقاء و بهبود خدمات رسانی می باشد و در این طرح به نوعی تمرین مشارکت با ساکنین در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی و حتی طراحی و اجرا در فعالیت های مربوط به عرصه های عمومی و طرح های شهری نمود می یابد.

گفتنی است علی رغم فراوانی تحقیقات آکادمیک و مطالعات تئوری تاکنون اقدام عملی موثر برای نهادینه سازی مشارکت صورت نگرفته است و این منطقه در صدد است تا ضمن تمرین مشارکت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و ساکنین محلات، مشکلات را شناسایی و شهروندان را برای اعمال نظر در تصمیمات مربوط به عرصه عمومی و طرح های مشارکتی آگاه کند که این موضوع در افزایش حس تعلق محلی ساکنین موثر است.

این گزارش می افزاید با توجه به اهمیت نقش موثر و توام مدیریت شهری، دانشگاه، صاحبنظران و مردم در فرایند شهرسازی مشارکتی، جلب اعتماد موجب ایجاد همدلی و به تبع آن همراهی شهروندان برای آبادانی محلات خواهد بود و در این راستا برخی مشکلات احصا شده که قابلیت رسیدگی دارد در اسرع وقت رفع می شود و برخی دیگر نیز پس از بررسی و اقدامات موثر در تعامل با سایر سازمان های و ارگان های مرتبط پیگیری خواهد شد.
کد مطلب: 16107