همزمان با برودت هوا انجام شد؛
طرح زمستان گرم در جنوبشرق تهران کلید خورد
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۵ گفت: طرح زمستان گرم همزمان با برودت هوا و با همکاری خیرین با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی در منطقه ۱۵ کلید خورد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸
 
طرح زمستان گرم در جنوبشرق تهران کلید خورد
 
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۵ گفت: طرح زمستان گرم همزمان با برودت هوا و با همکاری خیرین با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی در منطقه ۱۵ کلید خورد.

به گزارش