یک کارشناس ترافیک مطرح کرد؛
طرح ترافیک جدید تهران حمل و نقل عمومی یا عوارض فروشی به ثروتمندان
یک کارشناس حمل و نقل گفت: مرزبندی شهر و اخذ عوارض ورود و خروج امتیازدهی به ثروتمندان محسوب شده و راهکار کنترل ترافیک نیست.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷
 
طرح ترافیک جدید تهران حمل و نقل عمومی یا عوارض فروشی به ثروتمندان
 
یک کارشناس حمل و نقل گفت: مرزبندی شهر و اخذ عوارض ورود و خروج امتیازدهی به ثروتمندان محسوب شده و راهکار کنترل ترافیک نیست.

به گزارش تحریرنو ؛ حسین مجاهد با اشاره به طرح جدید شهرداری برای فروش آرم ترافیک سالیانه گفت: به نظر می رسد در این طرح اهداف مالی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران دنبال می شود، که تنها در صورت هدایت این منابع به سوی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و مترو سودمند خواهد بود.

وی افزود: الگوهای اجرایی کنترل ترافیک معمولا در دنیا آزموده شده است و نباید از الگوهای مردود استفاده کرد. معتقدم تبدیل شهر به مرزهای کشور و گرفتن عوارض ورود و خروج از مردم نه تنها منجر به کنترل ترافیک نخواهد شد به سادگی ملعبه فسادهای مالی شده و شهر را آلوده‌تر خواهد کرد.

مجاهد خاطرنشان کرد: محدوده ترافیک در همه دنیا محدوده‌ای اقتصادی است که افراد برای ورود به آن باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند نه آنکه آرم طرح ترافیک در اختیار ثروتمندان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: عوارض فروشی آن هم برای ورود به محدوده طرح ترافیک نمی تواند طرح جامع و منصفانه ای باشد و تنها به دغدغه ثروتمندان برای ورود آزادانه به محدوده طرح پایان می‌دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه همچنین گفت: مسئله دیگر، شهروندانی هستند که در محدوده طرح ترافیک سکونت دارند. هرچند می توان با ارائه برچسب طرح برای ساکنان امتیاز ورود و خروج از طرح را قائل شد اما تبدیل شهر به مرزهای گمرکی و نظارت پلیس از ویژگی شهرهای توسعه یافته نیست و با اصل رفاه شهروندی منافات دارد.

وی خاطر نشان کرد به گفته کارشناسان شهرداری ۵ میلیون خودرو در تهران وجود دارد که سالانه ۹۸ هزار فقره آرم ترافیک داده می شد حالا شهرداری بنا دارد آرم ترافیک را به هر شهروندی که بتواند عوارض آن را پرداخت کند ارائه دهد،این طرح هرچند منابع مالی شهرداری را تامین می کند اما منجر به کنترل ترافیک و کاهش آلودگی نخواهد شد.
کد مطلب: 14293