نگاهی به زوج‌‌های سینمای کمدی در دو دهه اخیر
در طول تاریخ سینما آن هم سینمای کمدی، زوج‌‌های بسیاری بودند که توانستند ماندگار شوند و به‌واسطه همین زوج بودن‌شان به محبوبیت برسند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰