دکتر نوذرپور شهردار منطقه ۲۲در جمع شورایاران؛
تثبیت جایگاه شورایاران در محلات، نیازمند قانون است
نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، با حضور در مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی(ع)، با شورایاران و دبیران شورایاری محلات دوازدهگانه منطقه، دیدار کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۳
 
تثبیت جایگاه شورایاران در محلات، نیازمند قانون است
 
نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، با حضور در مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی(ع)، با شورایاران و دبیران شورایاری محلات دوازدهگانه منطقه، دیدار کرد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، دکتر نوذرپور شهردار منطقه۲۲ در سخنانی در جمع دبیران شورایاری منطقه خاطرنشان کرد: قاعدتا برنامه ریزی شهری و به تبع آن نظام مدیریت شهری باید از محلات آغاز و به سطح شهر خاتمه پیدا نماید؛ اما متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر می بینیم و در حال انجام است، برعکس اتفاقی درستی است، که باید صورت می پذیرفته است. در واقع مادر شوراها، شورای محلات هستند و باید جایگاه این شوراها، در قوانین شهری و کشوری به درستی احصا و اختیارات قانونی کافی، برای نظارت بر اداره امور محلات خود، پیدا کنند؛ اما در حال حاضر شورای محلات نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس یک تمهید مدیریتی و با توجه به فراز وفرودها و اما و اگرهایی که درمورد جایگاه و تشکیل آنها وجود دارد؛ به وجود می آیند و عمدتا جنبه مشورتی، برای مدیریت شهری ایفا می کنند؛ که جایگاه حداقلی، برای شورای محلات است.

وی افزود: در این دوره از مدیریت شهری، انتظار می رود؛ که این جایگاه، ارتقا پیدا نماید و در قانون تعیین تکلیف شود و همان جایگاه و منزلتی که شورای اسلامی شهر تهران در مدیریت شهری شهر و نقش نظارتی، تصمیم گیری و هدایتی دارد؛ همین نقش را در محلات، برای شورای محلات، قائل باشیم و این کار، نیازمند قانون است. نکته دیگر جایگاه شورایاری در نظام برنامه ریزی شهری است؛ به این ترتیب که تا برنامه ریزی ها، از درون محلات آغاز و در منطقه تلفیق و از برنامه های مناطق، با تلفیقی که در مرکز انجام می شود؛ برنامه شهر تهیه شود.

نوذرپور ادامه داد: از یک طرف باید اعضای شورای اسلامی شهر، برای تغییر نظام برنامه ریزی درمدیریت شهری، تلاش نمایند و از شوراهای محلات نیز انتظار می رود؛ در دوره جدید، برای محله های خود در چارچوب نظامی که به زودی ابلاغ می شود؛ برنامه های محلات خود را تنظیم و سپس برنامه های محلات در منطقه تلفیق و در نهایت برنامه پنج ساله منطقه ۲۲ تهیه شود.
کد مطلب: 14025