شهردار منطقه ۲۲؛
پیوست های اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی را مدنظر قرار خواهیم داد
دکتر نودرپور: در منطقه ۲۲ مسائل زیست محیطی متعددی وجود دارد که مشکلاتی را برای شهروندان به بار آورده است و اقدامات صورت گرفته نیازمند این بوده که پیوست های اجتماعی آنها بررسی و مورد شناسایی قرار گیرند که متاسفانه در این خصوص اهمال کاری و غفلت هایی صورت گرفته است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۶
 
پیوست های اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی را مدنظر قرار خواهیم داد
 
دکتر نودرپور: در منطقه ۲۲ مسائل زیست محیطی متعددی وجود دارد که مشکلاتی را برای شهروندان به بار آورده است و اقدامات صورت گرفته نیازمند این بوده که پیوست های اجتماعی آنها بررسی و مورد شناسایی قرار گیرند که متاسفانه در این خصوص اهمال کاری و غفلت هایی صورت گرفته است.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، نوذرپور شهردار منطقه در سخنانی به تشریح مشکلات منطقه پرداخت و گفت: خوشبختانه منطقه ۲۲ دارای پتانسیل های خوب تفریحی وگردشگری و متاسفانه تهدیدهایی است آنهم به جهت برخی اهمال کاری ها و عدم رعایت قوانین ساخت و سازی که سالیان گذشته در این منطقه رخ داده است. در باب مسائل و مشکلات منطقه ۲۲ چندین بحث مهم وجود دارد که یکی از این مشکلات را در حوزه مباحث شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد. چرا که در این سالها بارگذاری بیشتر از ظرفیت بر منطقه تحمیل شده و ساختمان های بلندمرتبه بسیار زیادی ساخته شده اما متاسفانه متناسب با این بارگذاری ها سرانه های خدماتی مورد نیاز تامین نشده است.

نوذرپور افزود: حوزه حمل و نقل نیز از دیگر مشکلات جدی منطقه به شمار می رود چرا که با خیل جمعیتی که در این سالها در این منطقه مستقر شده و در سال های آتی بر این تعداد نیز افزوده خواهد شد،حمل و نقل دارای کمبودها و ضعف های جدی می باشد.از جمله عدم وجود خطوط ریلی در آن که باید برای آن چاره ای اندیشیده و در حوزه اتوبوسرانی نیز ایستگاهها و ناوگان بیشتر و بهتری تدارک دیده شود.

در سایر حوزه هایی هم که چندان به شهرداری مربوط نمی شود از جمله آموزش و پرورش با کمبود سرانه های آموزشی در منطقه مواجه هستیم آنچه که در این منطقه می بینیم اینکه جمعیت مستقر در منطقه مجبورند مسافت های طولانی را برای رسیدن به مدارس اندک موجود بپیمایند.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر اینکه رویکرد حاکم در این منطقه طی سالهای گذشته رویکرد عمرانی محور بوده نه یک رویکرد اکولوژیک مبنا که بر اساس آن در بارگذاری ها ظرفیت های اکولوژیکی منطقه نادیده گرفته شده است.هرگونه بارگذاری باید با توجه به اثرات و تبعات زیست محیطی آن انجام شود که این مورد یکی از موارد مهم برای ما در روزها و ماههای پیش رو خواهد بود و در اعمال ضوابط و قوانین لحاظ خواهیم نمود و قطعا در این دوره از مدیریت اجازه نخواهیم داد خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی و مصوبات طرح های جامع و تفضیلی و مصوبات شورای عالی معماری اقدامی صورت گیرد.
کد مطلب: 13733