اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های مترو تهران
به منظور آمادگی مقابله با بحران و آشنایی با کار در تونل‌های مترو، مانورهایی با حضور آتش نشانان در برخی ایستگاه‌های مترو برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۶
 
اجرای مانور آتش نشانی در ایستگاه‌های مترو تهران
 
به منظور آمادگی مقابله با بحران و آشنایی با کار در تونل‌های مترو، مانورهایی با حضور آتش نشانان در برخی ایستگاه‌های مترو برگزار شد.

به گزارش تحریرنو به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه،  طی تعامل و تفاهم شرکت بهره برداری مترو با سازمان آتش نشانی، دستورالعمل عملیات و امداد در تونل‌ها و ایستگاه‌های مترو تهران صادر و بر اساس آن مانورهایی در ایستگاه‌های معین مترو برگزار شد.

بر پایه این گزارش، آشنایی پرسنل آتش نشانی با فضای زیرزمینی در مترو، شناسایی نوع تجهیزات آتش نشانی با قابلیت کاربری در فضای مترو و تست این تجهیزات، زمانبندی، کاربری دستگاه‌هایی چون تهویه هوا و تجهیزات امداد رسانی از جمله اهداف این مانورها است.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، در این عملیات‌ها ایستگاه‌های آتش نشانی در سه شیفت تمرکز پیدا می‌کنند و هر چند ماه یک ایستگاه آتش نشانی مانوری را در مترو برگزار می‌کند.
کد مطلب: 7133