برای اولین بار در شهرداری تهران؛
ابتکار مدیریتی با رنگهای زرد و سبز در منطقه ۱۷
شهردار منطقه ۱۷ در سلسله نشست های برنامه ریزی مشارکتی، از ارزیابی عملکرد کارکنان در قالب برنامه مشارکت های با رنگ های زرد و سبز خبر داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۲
 
ابتکار مدیریتی با رنگهای زرد و سبز در منطقه ۱۷
 
شهردار منطقه ۱۷ در سلسله نشست های برنامه ریزی مشارکتی، از ارزیابی عملکرد کارکنان در قالب برنامه مشارکت های با رنگ های زرد و سبز خبر داد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، محسنی با اعلام این خبر افزود: برنامه مشارکتی با همکاری مدیران برای توسعه و پیشرفت منطقه در سه محور در حال برنامه ریزی ست و برنامه زمانی مشخصی هم برای نیل به آن تهیه شده که مطابق با این برنامه از همکاران عزیز خواهیم خواست تا با اجرای ماموریت ها و وظایف، برنامه را پیش برند.

شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به ابتکار تشویقی به کار رفته در این برنامه گفت: در نظر گرفتیم که علاوه بر ابزار تشویقی و تنبیهی معمول و سازمانی برای انگیزه بخشی به همکاران، از رده بندی و ارائه کارتهای رنگی هم برای اجرای برنامه بهره ببریم. به این ترتیب که بر اساس عملکرد همکاران و مدیران در دوسطح، کارت زرد برای اخطار وکارت سبز برای تشویق در نظرگرفته شده تا کارکرد هر کدام از همکاران در جدول برنامه مشخص باشد و تاثیرگذاری هرکدام با رنگ ها سنجیده شود.

محسنی تصریح کرد: این برای نخستین بار در شهرداری تهران است که کارکرد وتاثیرگذاری هر یک از همکاران بر روی جدول و برنامه هدف، سنجیده شده تا هر کسی با رنگ اختصاص یافته، وضعیت خود را در تاثیرگذاری و اثربخشی بر سیستم بشناسد و بتواند برای پیشرفت خود و مجموعه، گامهای عملیاتی بردارد.

گفتنی ست این طرح از سال نو آغاز شده و مراحل نخستین را می گذراند.
کد مطلب: 15569