بررسی عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال ۹۶
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در گزارش مقبول حسابرسی سال ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۳ درصد از ۵۳۴ ریال (۴۵۰ ریال) سود هر سهم شناسایی شده خود را بین سهامداران تقسیم کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲
 
بررسی عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال ۹۶
 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در گزارش مقبول حسابرسی سال ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۳ درصد از ۵۳۴ ریال (۴۵۰ ریال) سود هر سهم شناسایی شده خود را بین سهامداران تقسیم کرد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش، طی اطلاعات مالی مذکور درآمد عملیاتی و سود خالص این شرکت نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۷ و ۲۶ درصد رشد داشته و همچنین حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص به ترتیب ۴۵ و ۳۰ درصد گزارش شده؛ لازم به ذکر است سود خالص عملکرد سال مزبور نسبت به بودجه اولیه مصوب با ۳۴ درصد رشد از ۷۹۵.۷۲۵ میلیون ریال به ۱.۰۶۷.۱۶۱ میلیون ریال رسیده است.

در ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش جمع دارایی های جاری شرکت ۲.۴۱۹.۷۵۶ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است و بدهی جاری در همین دوره ۲.۲۷۷.۷۴۶ میلیون ریال بوده که نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی بدهی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نسبت جاری و آنی «رکیش» در سال ۹۶ به ترتیب عدد ۱.۰۶ و ۰.۹۹ است که بیانگر ریسک پایین عملیات شرکت بوده و برای کارشناسان بسیار خوب ارزیابی می‌شود.
کد مطلب: 15967