با حضور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛
ظرفیت های اکولوژیکی منطقه ۲۲ برای اجرای طرح های زیست محیطی بررسی شد
در راستای اجرای شاخص های زیست محیطی در تمامی حوزه های عملکردی منطقه ۲۲، جلسه ای با حضور صدرالدین علیپور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، نوذرپور شهردار منطقه ۲۲،معاونین و مدیران مرکز مدیریت محیط زیست برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
 
ظرفیت های اکولوژیکی منطقه ۲۲ برای اجرای طرح های زیست محیطی بررسی شد
 
در راستای اجرای شاخص های زیست محیطی در تمامی حوزه های عملکردی منطقه ۲۲، جلسه ای با حضور صدرالدین علیپور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، نوذرپور شهردار منطقه ۲۲،معاونین و مدیران مرکز مدیریت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، در این جلسه که به منظور بررسی ظرفیت های اکولوژیکی و پتانسیل های موجود جهت اجرای طرحهای زیست محیطی در منطقه و ارائه طرحهای اجرایی در راستای بهبود وضعیت زیست بوم منطقه به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی و شرایط محیطی شهروندان برگزار شد، علیپور پیشنهاد اجرای طرح های محیط زیستی به صورت پایلوت با توجه به پتانسیل موجود در منطقه را ارائه داد.

علیپور با اشاره به پتانسیل منطقه ۲۲ برای اجرای طرح های محیط زیستی بیان کرد :منطقه ۲۲ پتانسیل خوبی برای اجرای طرح های محیط زیستی دارد و بدون تردید اجرای این گونه طرح‌ها و جلب مشارکت مردم در آنها می‌تواند نقش بسزایی در ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ محیط زیستی شهروندان داشته باشد.

نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ نیز خاطرنشان کرد: این منطقه آمادگی هرگونه همکاری برای اجرای طرحهای محیط زیستی به صورت پایلوت را دارد و از تمامی ظرفیت های موجود برای پبشبرد اهداف محیط زیستی استفاده خواهد کرد.

در جلسه مذکور مقرر شد طرح تفصیلی منطقه با دیدگاه حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های محیطی مورد بازنگری قرار گیرد و با اجرای طرح هایی مانند طرح اکو پارک و مدرسه طبیعت و اجرای نیروگاه های بادی و خورشیدی متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس بر اساس مطالعات و امکان سنجی های صورت گرفته با مشارکت سرمایه گذاران و بخش خصوصی و ایجاد بام سبز و دیوار سبز و بکارگیری آب خاکستری در ساختمانهای شهرداری،این منطقه به عنوان منطقه ای الگو با رعایت مولفه های توسعه پایدار شهری و استانداردهای جهانی زیست محیطی تبدیل شود.

در پایان جلسه مقرر شد کمیته تخصصی محیط زیست جهت کنترل و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و تعیین استراتژی راهبردی و تامین مطالبات شهروندان در این زمینه با مشارکت سمن ها ،نخبگان وفعالان زیست محیطی و معاونت های تخصصی شهرداری منطقه تشکیل گردد.
کد مطلب: 13817