منوچهر والی‌زاده؛
فیلم های حاشیه‌دار دوبله نمی‌کنم
منوچهر والی‌زاده از صداهای ماندگار عرصه دوبله گفت:برخی مواقع آثاری را میبینم که نه دوبلور آنها را میشناسم و نه کارهایشان را میشناسیم به نحوی که فکر میکنم در خانه دوبله شده است.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۳