دبیر علمی پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن‌سینا؛
مشارکت ۵۰۰۰ دانش آموز در پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی
دبیر علمی پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن‌سینا با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم گفت: ۵۰۰۰ دانش آموز در پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی مشارکت خواهند داشت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳
 
مشارکت ۵۰۰۰ دانش آموز در  پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی
 
دبیر علمی پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن‌سینا با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم گفت: ۵۰۰۰ دانش آموز در  پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی مشارکت خواهند داشت.

 به گزارش تحریرنو از دبیرخانه دائمی جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا مهدی رشیدی جهان، دبیر علمی پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن‌سینا اظهارداشت: سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم۲۱ و ۲۲ فروردین سال ۹۹ همزمان با برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا
با حضور بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز، مدیر و مسئول پژوهش و مشارکت ۷۰۰ مدرسه و پژوهشسرا از سراسر کشور برگزار می‌شود